VODOINŠTALAČNÉ
_

Vodoinštalačné služby

Voda (aqua, H2O) je najrozšírenejšou látkou na Zemi.  Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy a ľudstva. Bez jedla prežije človek aj mesiac, ale bez vody necelý týždeň.Vďaka kvalitne odvedenej práci na vodoinštaláciách si môžete  dlho užívať nerušený chod vašej domácnosti  či podnikania  bez neočakávaného prerušenia dodávky vody a tepla.

 

  • úprava a filtrácia vody
  • vodovodné prípojky
  • rozvody vody a odpadu
  • rekonštrukcia technických miestností
  • osadenie podomietkový WC systémov
  • výmena vodovodných batérií
  • osádzanie a uvedenie do prevázky ČOV
  • inštalácia sanity
  • tlakové skúšky rozvodov